Ochrana osobních údajů

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR


Jsme správce osobních údajů

Správce: Řezaná s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO 06065546, DIČ CZ06065546, spisová značka: C 275502, zapsaná u Městského soudu v Praze


Kontaktovat nás můžete na:

Telefon: 739 802 665, E-mail: info@rezana.cz


Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme tyto osobní údaje získané od Vás: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, e-mail, IČO, DIČ. Osobní údaje nijak nepřeprodáváme. Osobní údaje pro nás zpracovávají naši Zpracovatelé na základě Zpracovatelské smlouvy. 


Účel zpracováni osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje za účelem splnění povinností plynoucích z uzavření kupní smlouvy nebo za účelem souvisejícím s uzavřením kupní smlouvy a na základě zákonné povinnosti, které jsou právním důvodem pro zpracování. Zejména se jedná o vytvoření faktury, dodání zboží přepravní společností, komunikaci se zákazníkem a výrobu objednaného výrobku. Dále zpracováváme osobní údaje za účelem detekce chyb v designeru a ke zjištění možného zneužití stránky k jinému účelu než byla vytvořena a to z našeho oprávněného zájmu. Za těmito účely nemusíme od Váš vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů a to z výše uvedených právních důvodů.  


Zpracovatelé osobních údajů a doba jejich uchování

Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha, Česká republika, IČ0: 28408306 DIČ: CZ28408306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387: zpracovává osobní údaje za účelem doručení zásilek. Osobní údaje uchovává po dobu 3 let.

Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, Česká republika, IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, složka 7565: zpracovává osobní údaje za účelem doručení zásilek. Osobní údaje uchovává po dobu 3 let.

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 26087961, DIČ: CZ26087961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, složka 66184: zpracovává osobní údaje za účelem doručení zásilek. Osobní údaje uchovává po dobu 3 let.

Profita daně a účetnictví s.r.o., Na Harfě 935/5d, 190 00 Praha, Česká republika, IČO: 75918315, DIČ: CZ8260241055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 298869: zpracovává osobní udaje za účelem vedení účetnictví. Osobní údaje uchovává po dobu 3 let.

Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, 142 00 Praha, Česká republika, IČO: 04656679, DIČ: CZ04656679, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 250448: zpracovává osobní údaje za účelem vystavování, spravování a uchovávání faktur. Data uchovává po dobu 3 let, pokud zákon neukládá povinnost uchovávat data jinou dobu.

Společnost zajišťující webhostingové služby: ukládá osobní údaje získané od Vás za účelem správy objednávek, faktur a jejich archivaci. Správu těchto dat zajišťuje my, společnost Řezaná s.r.o.. Data zde ukládáme po dobu 3 let, pokud zákon neukládá povinnost uchovávat data jinou dobu.


Správce osobních údajů a doba jejich uchování

Řezaná s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO 06065546, DIČ CZ06065546: zpracovává data za účelem výroby objednaných výrobků, vystavování daňových dokladů, zajištění dopravy objednaných výrobků, archivování dokumentů a komunikace se zákazníky. Data uchováváme po dobu 3 let, pokud zákon neukládá povinnost data uchovávat delší dobu.

Kontaktní formulář

Osobní údaje vyplněné v kontaktním formuláři včetně údajů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře považujeme za údaje našeho zákazníka nebo našeho potenciálního zákazníka. Osobní data zde zpracováváme za účelem a z důvodu plnění kupní smlouvy nebo za účelem a důvodem souvisejícím s uzavřením kupní smlouvy. Jedná se o komunikaci s Vámi za účelem vytvoření objednávky nehledě na to, jestli nakonec k objednávce dojde. Data zde uchováváme po dobu 24 měsíců. 

Nedokončené objednávky

Nedokončená objednávka je objednávka, která byla vytvořena avšak nebyla zaplacena. Osobní údaje z vytvořené avšak nezaplacené objednávky uchováváme po dobu 24 měsíců na základě našeho oprávněného zájmu a to za účelem možného obnovení spolupráce s Vámi.


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo:

Vyžádat si od nás informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu je zpracováváme, v jakém rozsahu je zpracováváme,  jak dlouho je ukládáme a kdo má k Vašim osobním údajům přístup.

Požadovat zpřístupnění těchto informací a umožnit Vám aktualizovat nebo opravit osobní údaje. Máte právo na informaci o provedení aktualizace nebo opravě osobních údajů.

Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Požádat o omezení zpracování osobních údajů. Máte právo na informaci o provedení omezení zpracování osobních údajů.

Požadovat výmaz osobních údajů pokud nebude v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy. Máte právo na informaci o provedení výmazu osobních údajů.

Na přenositelnost údajů.

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webová adresa: https://www.uoou.cz/.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základe našeho oprávněného zájmu.

Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen a za předpokladu, že tím nebude dotčena zákonnost zpracovaní založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

K uplatnění práv dojde kontaktováním Prodávajícího prostřednictvím jeho kontaktních údajů.

Ze žádosti či námitky musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Prodávající vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena, lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.


Zásady ochrany osobních údajů jsou platné s účinností od 1.1.2023


⇢ domů ⇠

Nastavení cookies
Nastavení Cookies
Naše stránky využívají soubory cookies pro analýzu návštěvnosti webu, cílení a vyhodnocování reklam. Kliknutím na tlačítko Souhlasím vyjadřujete svůj souhlas s použitím všech cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v Nastavení cookies. Více informací o souborech cookies zde. Správce: Řezaná s.r.o.
Technické cookies jsou nutné ke správnému fungování stránek, a proto je nelze vypnout.
Technické
K měření návštěvnosti webu využíváme anonymní data služby Google Analytics, Smartsupp.
Analytické
Pro cílení reklam a remarketingu využíváme služby Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Business.
Marketingové