Používaní webu

Veškerý obsah těchto webových stránek je zakázáno jakkoliv kopírovat a používat pro vlastní potřebu jinak než pro vytvoření objednávky na webových stránkách www.rezana.cz. Za veškerý obsah se považuje: design webových stránek a designeru, zobrazení webu a designeru, obrázky a texty na webu, ikony a šablony v designeru.

Je výslovně zakázáno používat designer provozovaný na stránce https://www.rezana.cz/designer/ za účelem vytváření zisku jiných společností nebo fyzických osob, pokud nepracují v designeru na vytvoření objednávky a na jejím dokončení. Je jim výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem kopírovat, ukládat, získávat obrázky, texty, obrysy a jakékoliv informace o nich. Je jim zakázáno získávat jakékoliv další údaje prostřednictvím designeru. 


Nerespektováním těchto zásad se dopouštíte porušování autorského zákona.

Pokud si nejste jisti správnosti používání našeho webu, neváhejte nás kontaktovat na info@rezana.cz


⇢ domů ⇠